onderwijsleerproblemen

De Stichting Onderwijsleerproblemen heeft als doel het subsidiëren van kleinschalige wetenschappelijke projecten die het voorkomen en de aanpak van onderwijsleerproblemen in de basisschoolleeftijd beogen. Daarnaast worden ook andere activiteiten ondersteund die bevorderlijk zijn voor de schoolcarrière van leerlingen met onderwijsleerproblemen.